الفباى فرهنگ حضرت معصومه سلام الله علیها

حدیث فاطمیات را باید از فاطمه علیها السلام آموخت. و فرهنگ فیضیه را باید از معصومه علیها السلام گرفت. نیاز به حضور زنان مسلمان در بازى هاى استعمارى و کشورهاى کفر نیست.

بانوى کرامت ، تو آیت بزرگ خدایى که عارفان سترگ و عرشیان خاک نشین بر سنگ آستانه ات بوسه مى زنند .
مراجع عظام از مرقد مقدست نور و نیرو مى گیرند .
غرورها همه در آستان قدسى ات غروب مى کند ، شاهان ، سر تسلیم بر آستانه ات نهاده اند ،و دهها شاهزاده و وکیل و وزیر ، به غلامى و چاکرى این بارگاه بهشتى مى بالند .
عالمان ، مفسران ، محدثان ، خطیبان ، محققان و نویسندگان ، صالحان ،صدیقان و شهیدان هزاران ، هزاران ، در باغ بابلان تو نغمه سرایى دارند .
سلام اى کوثرستان سخاوت که از دست تو مى بارد کرامت
الفباى فرهنگ معصومه علیها السلام را به خاک پاى تو تقدیم مى دارم و این ستایشنامه را شایسته ایوان بلند آینه ات نمى دانم .
– آ –
آدم در بامداد میلادت به خویش مى بالد و آسمان را آذین مى بندد .
آواى زیباى -آزادی- از آستان بلندت به گوش مى رسد ؛ -آزادی- در زیارت تو به -استقلال- مى رسد . -پیروزی-چشم امید به آسمان کرامت تو دوخته است . آفتاب آئینه دار طلعت توست . آرزوى زائرانت زیارت مهدى عجل الله تعالی فرجه الشریف است . تو آب حیات تشنگان آئین خدایى و عالمه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم .
– الف –
الفباى اسلام را شما به جهان آموختید . ارمغان اخوت را از دارالایمان تو داریم . احسان و اخلاق وایثار را در حریم تو مى آموزیم و باغ ارم را در ساحل آستانت مى جوییم . درعصر انتطار ، فقیهان ، اندیشمندان شهر تو را جانشین حجت خدا مى دانیم.
– ب- 
تو بانوى بوستان توحیدی. برج بلند امیدى . بارگاهت کانون بیدارى است و باغ سرسبز زندگى . بهشت موعود الهى در انتظار زائران دیار توست. اى بانوى بزرگ !
-بیت النور- پر نورتر و باران بهار آفرین الهى برسرزمین قم همیشه ریزان باد .
– پ- 
پاکى و طهارت میراث خاندان شماست ، پیروزى ، پاداش پروردگار به پیروان راستین شما و پارسایى ، -پایان نامه – دانش آموختگان مدرسه عشق شما. دل پیران عارف پاى بست معصومه علیها السلام است . و پادگان جوانان پاک دل پاى تخت معصومه علیها السلام . پرچمش در اهتزاز و پروانگان پیرامونش هماره در پرواز .
– ت –
تربت قم ، تاج تشیع بر سردارد . تندیس فداکارى است . تاریخ ایمان و تلاش شیعه است و کارگاه تابوت طاغوت ها . تکبیر گویان قم ، تن پوش تقوا به تن دارند و تبه کاران از تندر قیام قم تب لرزه مى گیرند . زائرانش تکبیر و تسبیح و تحمید – شعار جاودانه زهرا علیها السلام – را در زیارت تو تکرار مى کنند .
– ث –
تو خواهر ثامن الحججى ، آفتاب طوس.
تو ثانى کوثرى ، مهتاب مدینه .
تو ثمره درخت امامتى و در ثمین ولایت.
دیدار کویت ثواب بهشت برین دارد .
مدح و ثنایت سرمه دیدگان ساعت ها و ثانیه ست .
– ج –
چشم و چراغ قم و سرچشمه فیاض فیضیه ، فاطمه معصومه علیها السلام است . چادر نمازش افتخار چراغ اخضر است و چرخ نخ ریسى مارش مدار استقلال کشور . چترعنایت بر سر جهان دارد .
نامش ، چهل کلید چاره ساز مشکل هاست. چهل اختران ، همراهان شیدایش ، و چشمه آفتاب ، قصه اى از چلچراغ ایوانش .
– ح –
معصومه جان !
حرمت ،حوزه حیات وحقیقت است وصحن وسرایت . پایگاه دفاع از حیاء و حجاب و حکمت و حشمت .
هنوز صداى رساى – فقیه بافقى – در دفاع از حجاب و حرمت خانه ات در آفاق قم طنین دارد . و حضور حقیرانه حمایل پوشان رضاخانى فراموش نشده است .
تو فرزند فرزانه حسنین و حامى باوفاى پیرخمینى ، تو بانوى حماسه و حریتى که حدیث غدیر را به روایت نشستى .
– خ –
خدا را ناموس ،خدیجه را دختر ، و خورشید خراسان را خواهرى .
توخاتون محشرى که عطر خاتم پیامبران و خدیجه بزرگ را به دیار قم آوردى و خاک قم را تا اوج خورشید برکشیدى . با اقامت هفده روزه در این دیار، بین قم و مدینه عقد اخوت بستى و بذر -خردورزی- کاشتى و خوشه های-خدمت- و -مهر-
و -عدالت- و-اخلاق آسمانی- به خلق جهان بخشیدى .
– د –
دین از دیار تو، راه مى سپرد و آفاق گیتى را فتح مى کند و دیو و دد ازدر گاهت مى گریزد. دل هاى حق باوران با یاد خاندان شما مى تپد. درس قران و درایت حدیث در سایه بلند تو تدریس مى شود. دولت سراى شما دارالشفاى دردمندان است و دستان کرمت ، دستگیره ستارگان و درفش -دولت ابرار-.
– ذ –
ذى القعده هنوز ذوق زده میلاد توست. ذلت از زندگى شما خانواده بدور است. ذوالفقار على علیها السلام پشتوانه اندیشه هاى عزت آفرین شماست . شما ذریه پیامبر رحمتید.
ذکر خدا بر لب دارید و ذره پرورى را از ذات ذوالجلال آموختید.
حافظه گیتى بزرگترین ذبیح تاریخ را از قبیله شما مى شناسد. ذاکره روزگار برای
بشریت ذخیره اى چون فرهنگ و معارف شما به یاد ندارد و بیداد در کویر قم چو نمک ذوب مى شود.
– ر –
-رواق نور- تو، یادآور-روضه نبوی- است. تو راه قم را به مدینه رسول صلی الله علیه و آله و سلم گشودى و روح -رضوی- در کالبد شهر و کشور ما تو دمیدى . در راه رضاى دوست ، برادرى چون امام رضا علیها السلام داری. و خود -راضیه مرضیه اى – که باب رحمت و رضوان رب العالمین را در برابر ما باز کردی.
– ز –
زاغه نشینان ، نام شهر تو را زمزمه مى کنند و زنان و مردان آگاه عالم از زمزم عرفان تو سیراب مى شوند.
زمین و زمان شاهد زهد و ساده زیستى شماست . زر و زور و تزویر در کوره ولاى شما مى گدازد و دیو زشتى در زنجیر همت شماست . تو یادگار زهرایى و همتاى زینب کبری. آسمان زندگى به نام شما زینت یافته است.
– س –
سلام معصومه علیها السلام!
سلام هى حتى مطلع الفجر.
سلام قولا من رب رحیم.
هفت سین سلام و سلامت ، تقدیم به سیماى والاى تو باد. که ستارگان ، سرود سبز تو را مى خوانند. تو زاده سپهر ولایتی. تو فرزند سلطان دلهایى که سرافرازان عالم دست بر سینه به خدمتت ایستاده اند.
-ستارگان حرم – فهرستى از سرداران فرهنگ شماست.
– ش –
شما ، از اهل بیت آفتابید گل جان محمد را گلابید
شاهچراغ برادر و یاورت. و شاه خراسان امام و رهبر شماست.
شهیدان ، پروردگان دامان تربیت شمایند و شمع تاریخ و شاهد فردا.
شبیه زینبى و شیداى زهراعلیها السلام ، شهره کرامتى و شفیعه محشر.
من شهادت مى دهم معصومه اى افتخار هر دیار شیعه اى
– ص –
صداقت را باید از تو آموخت که صدیقه اى از تبار صادقانی. صراط مستقیم ، راهى به سوى ولایت توست. در صدف صداى رساى عدالت. در صبورى به زینب اقتدا کردى و به -صحن عتیق- تو صلاى آزادى در سر دارد. صحن نوات نوید نور و روشنایى مى دهد.
– ض –
ضریح پر نورت ،کانون همه عشق هاست. و سفره ضیافتت گسترده در برابر تمام نیازها. ضمیر زائران را تو خوب مى خوانى ضماد و مرهم زخمها را تو خوب مى شناسى . آهوان رهیده از صیادان شرق و غرب را تو خوب ضمانت مى کنى . آرى ،تو خواهر ضامن آهویی. تو همان ضیاء گسترى که ضلال در حریمت نیست.
– ط – 
طوبى لهم ، طوبى لهم ، ثم طوبى لهم .
این دعاى صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم براى قم و قم اندیشان تاریخ است.
سرزمینى که طلا و تیغ و طبر را به تسبیح و رکوع و سجود معصومه علیها السلام مى بندد.
طاعون از مردمانش بدور است و طاغوت در زمینش زنده بگور.مردومانش اهل
طاعت و طهارت و تقوا و تلاوت و رکوع و سجودند. و حوزه اش طوباى علم و جهاد و شهادت.
– ظ –
ظلم و ظلمت از افق حیات معصومهعلیها السلام و معصومینعلیها السلام مى گریزد.
قم دیار شیعه است و شیعه، اهل صبر و ظفر.
ظاهربینى و ظاهرسازى در حوزه فقاهت قم نیست. ظرافت اندیشه و ظلال هدایت، فراوان است.
و شک و ظن و گمان بر یقین ابراهیمى این خاندان فائق نمى آید.
از-ظهر عاشورا-تا -عصر عاشورا-، قم پاسدار نور بوده و خواهد بود.
– ع –
-عشق عترت- در دریاى قم موج مى زند و -عطر ایمان- در فضاى قم پخش مى شود.
-عقیق- حقیقت در کوهسار قم مى روید و علم و عصمت از جویبار جوار معصومه علیها السلام مى جوشد. قم -عش- و آشیانه آل محمد است و مرزبان -عرفان-و-عاشورا-.
کعبه و فریب فرزندان فاطمه یورش آورده اند ؛
اما فیل سواران فرهنگى امروز هم با فرهنگ فاطمى و عدالت علوى منکوب و سرکوب خواهند شد. خانه خدا و زادگاه علیعلیها السلام معبد و مطاف فرشتگان جاودان مى ماند.
– غ –
غبار غربت و غفلت و غرور در سایه سار حضرت معصومه علیها السلام محو مى شود.
غریو شادى و محبت و مردانگى بر مى خیزد. غزال قم به سوى آل محمد مى گریزد و عندلیب قم غزلسراى باغ غدیر است. غلو در حوزه قداست قم نیست. غلیان عاطفه و غوغاى غیرت است.
– ف –
حدیث فاطمیات را باید از فاطمه علیها السلام آموخت. و فرهنگ فیضیه را باید از معصومه علیها السلام گرفت. نیاز به حضور زنان مسلمان در بازى هاى استعمارى و کشورهاى کفر نیست. با ایمان و آگاهى و عفاف خواهران ما فلک الافلاک فضیلت و فطانت فتح مى گردد و فریب و فسانه و فسون رخت بر مى بندد. و حدیث کمبود عقل ، دور از فضاى زندگى فاطمهعلیها السلام و فاطمه هاى بافضیلت تاریخ است. فردوس برین و فرشتگان آسمان و زمین ، میلاد فرزانگانى چون فاطمه علیها السلام را جشن مى گیرند. فیل -زن سالاری- با فرهنگ فاطمه علیها السلام سرکوب مى شود امروز مثلث فمینسیم و فرمالیسم و فرویدیسیم چون فیل سواران ابرهه براى تخریب کعبه و فریب فرزندان فاطمه یورش
آورده اند ؛ اما فیل سواران فرهنگى امروز هم با فرهنگ فاطمى و عدالت علوى منکوب و سرکوب خواهند شد. خانه خدا و زادگاه علیعلیها السلام معبد و مطاف فرشتگان جاودان مى ماند.
– ق –
قم را بدون قران و قنوت و قربانى و قناعت نمى توان تفسیر کرد. در عصر غیبت ،قم قائم مقام مهدى موعود (عج) است. قایق قم در اقیانوس عالم غرق نمى شود و در امن و امان پیش مى رود. قالى قم ، قالیچه سلیمان است و فاطمه معصومه علیها السلام ملکه این دیار. فاطمه معصومه علیها السلام فقط هفده روز در این شهر زندگى کرد ؛ ولى قلب قم تا قیام قیامت به یاد معصومه علیها السلام مى تپد.
– ک –
فاطمه علیها السلام ، کوثرى است که در کویر جوشیده است و کبوترى خدایى است که پیام کربلا با خود دارد. کشتى نوح به برکت خاندان او به سلامت گذشت و کهکشان پرستاره ، آینه ایوان اوست. کودک عقل و احساس ما از شناخت او ناتوان است. خدمت در کفشداریش افتخار بزرگان است و نامش اکسیر اعظم و کیمیاى کمال.
– گ –
فاطمه معصومهعلیها السلام و شهر قم ،گنج عفت است و گلزار ولایت. گوهر زیباى خلقت است و گنبد بلند هدایت.
گل مریم است و گلاب مدینه . گهواره اش پر نور ،گلشن همیشه شکفته. مقدمش گلباران و بلبلش همیشه غزلخوان ،و خاکش مهر جبین ، آبش گرداب هلاکت شیاطین.
صحن و سراى معصومه علیها السلام -مدرسه اخیار-است و گلزار شیخانش -گلشن ابرار-.
– ل –
تو لؤلؤ مکنونى که وقتى لب گشودى لا و الا را به بشریت آموختی.
راه هر گونه شرک را با لا حول و لا قوه الا بالله بستى ، صدها معدن -لعل- و -لاجورد- و -لؤلؤلالا- و -احجار کریمه- را در سایه نگاهت پروردی. -لمعه- شهیدین متن درسى حریم توست و هزاران شهید ، فارغ التحصیل مدرسه عشق تو، لهو و لعب – اگر چه به نام بازى ورزش از ساحت قدست بدور است. تو خلق را از ناسوت به لاهوت فرا مى خوانی.
– م –
تو مریم آل محمدى که موساى کاظم علیها السلام به تو فداها ابوها گفت. تواز تبار موساى کلیم و وارث مسیح بزرگی. -موسى بن خزرج- به میزبانى چند روزه ات مى بالد. – میدان میر- هنوز خاطره گامهاى قدسى ات را به یاد دارد. مسجد اعظم معبد و مدرس فرزندان معنوى تو است. تو میزبان مداوم مراجع تقلید و مرزبان همیشه حریم ولایت و توحیدی. تو محدثه مهربان آل طاهایی.
– ن –
نقش نگین قم ،نام اهورایى توست و نقاره خانه ات نماد شادى مردم. تو از نسل نبوتى و اصل ولایت. نجمه مادر نور آفرین توست و دربهاى نقره فامت باب نجات ما. چرخ نیلوفرى شیداى قبه نورانى توست و چشم خورشید تشنه نگاه برگنبد ملکوتى تو. نسیم بامدادى معطر از عطر نماز و نیایش تو. نشان از بانوى بى نشان دارى ، ناموس خدایى که شاگردان مکتبت ناقوس مرگ فرعون و قارون وهامان روزگار را به صدا در آورده اند.
– و –
تو وارث فضائل پاکان تاریخى و پاسدار ایمان و عفاف و عدالت تو ارزش ها را در قربانگاه ورزش و اقتصاد قربانى نکردی. وقتى ولاى تو در دلم جا گرفت ، قلبم وسعت دریا یافت. تو ولى نعمت مائى و واسطه هدایت ما.
وطن بزرگ اسلامى و امدار ولاى تواست.
– ه –
هفت اقلیم و امدار عقل سلیم شماست. اگر هاجر از صفا تا مروه راه پیمود ، معصومه علیها السلام از مدینه تا قم را بى هراس و با هدف در نوردید.
اگر براى هاجر و اسماعیل در کوهساران مکه چشمه زمزم جوشید ، فاطمه معصومه علیها السلام کوثر فیضیه را در کویر قم پدید آورد. و هزاران تشنه هدایت را سیراب کرد. او هاجرى دیگراست که هماى سعادت بربامش مى نشیند و نواى هدایت از نایش بر مى خیزد.
– ی –
تو یاس سپید یاسینى و یاقوت سبز قبیله طاها. یاور محرمانى و یادگار پیامبران. دیو یاس را به زندان یقین کشیدى و راه را بر یاجوج و ماجوج امروز جهان -لیبرال دمکراسی- بستی. و یغماگران یهود را به -یاویلنا- واداشتی.
سلام بر تو اى ید بیضاى موسوى و اى مریم مقدس مدینه ، اى دخت افتاب. سلام هى حتى مطلع الفجر.

منبع:آوینی

لینک کوتاه :
http://eheyat.com/?p=165538

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *