حمایت از کالای ایرانی در آینه تاریخ

حمایت از کالای ایرانی در آینه تاریخ

خانه / پیشنهاد ویژه / حمایت از کالای ایرانی در آینه تاریخ

از دیرباز ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده اند. اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند و از سوی دیگر اتکای اقتصاد به صنعت نفت آن هم خام فروشی و همچنین ضعف دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی داخلی موجب شد تا عادت ناپسند مصرف کالای خارجی ایجاد شود و از آن تاسف بارتر این عادت به یک افتخار اجتماعی و عرصه ای برای هویت بخشی به خود تبدیل ش

حمایت از کالای ایرانی در آینه تاریخ 

حمایت از کالای ایرانی
 مقدمه
وقتی کالای داخلی را مصرف می کنید، به کارگر ایرانی دارید کمک می کنید، اشتغال ایجاد می کنید، به سرمایه ی ایرانی هم دارید کمک می کنید، رشد و نمو ایجاد می کنید. این فرهنگ غلطی است – که متأسفانه در بخش هایی از ما حاکم است – که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم. این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ی ماست. ۱۳۹۱/۱/۱

تعریف کالای ایرانی
کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه چیز، سرمایه گذار با سرمایه ی خود، کارگر با کار خود، طراح با ذهن خود و با دانش خود، اینها همه تلاش می کنند و محصول کار آنها می شود کالای ایرانی.۱۳۹۷/۱/۱
اهمیت حمایت کالای ایرانی
شما می روید یک جنسی را از بازار تهیه کنید – یک لباس، یا فرض بفرمایید یک وسیلهی خانه؛ یک ظرف – نوع داخلی اش هست، نوع خارجی اش هم هست؛ یک مقداری به خاطر تبلیغات خارجی، یک مقدار به خاطر پز دادن به اینکه این جنس خارجی است، یک مقدار به خاطر رسوبات فرهنگی قبلی که جنس داخلی فایده ای ندارد و یک مقدار هم شاید به خاطر مرغوبتر بودن جنس خارجی – این مرغوبتر بودن هم ممکن است یکی از عوامل باشد، لیکن به هر حال تعیین کننده نیست – شما آن را انتخاب می کنید یعنی چه کار می کنید: یک کارگر ایرانی را بیکار می کنید و یک کارگر غیر ایرانی را به کار وادار می کنید. خوب، مگر بیکاری امروز، مشکل عمده ی جامعه ی ما نیست. وقتی شما این طور گردید، بشده این طور کردم، آن برادر دیگر، آن خواهر دیگر، و یکی یکی از این روش پیروی کردیم، نتیجه چه میشود؟ نتیجه، ورشکستگی کار خانه ی داخلی، بیکاری کارگر داخلی و در نهایت باعث ناامیدی سرمایه گذار داخلی می شود. بیکاری هم که به دنبال خودش اعتیاد، فساد و اختلافات خانوادگی می آورد و به دنبال آن، حوادث سیاسی و اجتماعی فراوان به وجود می آید. بنابر این، از یک چیز کوچکی شروع می شود؛ از یک ارادهی شخصی من و شما. پس ارادهی شخصی افراد هم حتی در تحولات اجتماعی، می تواند اثرگذار باشد. و از این دست مسائل، فراوان است.۱۳۸۵/۰۸/۱۸

راهکارهای حمایت از کالای ایرانی

الف)مردم
۱-تعصب در خرید و فروش کالای ایرانی
آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصبانه و با تعصب تمام، ملت ایران، خارجی آن را مصرف نکنند، این را من فقط برای یک عده خاص نمی گویم؛ من فقط برای متدینین و افرادی که برای حرف ما حجیت شرعی قائلند، این را نمی گویم؛ مناین حرف را برای هر کسی می گویم که به ایران علاقه مند است. به آیندهای کشور علاقه مند است، به فکر بچه های خودش است که بناست فردا در این کشور زندگی کنند.۱۳۹۳/۱۱/۲۹
بعضی از فروشگاهها مقید شده اند که بر تولید داخلی را نفروشید تابلو هم ردهاند؛ عکسش را گرفتند برای من آوردند و من دیدم. تابلو زدهاند، تابلوی بزرگ، که در این فروشگاه فقط تولید داخلی فروش می رود. بارک الله! آفرین بر این انسان باغیرت، بر این انسان مصلحا هر چه در این فروشگاه هست، تولید داخلی است.

۱۳۹۵/۰۲/۰۸

۲- مصرف نکردن کالای قاچاق
مردم هم جنس قاچاق را، جنسی را که می فهمند این جنس قاچاق است، مقید باشند متعصبانه این جنس را مصرف نکنند تا قاچاقچی برایش صرفه نداشته باشد که این کار را انجام بدهد. ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

۳- تشویق به سرمایه گذاری در تولید
یکی از انواع حمایت، سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در امر تولید است. این جور نباشد که فعالان اقتصادی دنبال کارهای سوداگرانه بیشتر بچرخشید. اگر می خواهند سرمایه گذاری بکنند، سرمایه گذاری در امر تولید آبکنند. اگر چنانچه نیتشان را خالص کنند، خدایی کنند، برای کشور انجام بدهند، این سرمایه گذاری می شود عیادث: سرمایه گذاری سود دارد اما چون برای پیشرفت کشور است، برای کمک به مردم است، این می شود یک عبادت. ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

ب)کنشگران اقتصادی
۱-تولید کالای با کیفیت و متناسب با نیاز و سلیقه ایرانی و راهکارهای تحقق آناز پیغمبر اکرم نقل شده است که فرمود: رحم الله أمره عمل عملا قاتقه؛ کار را محکم و زیبا و خوب انجام بدهند، کیفیت کار بالا برود.۱۳۹۷/۰۱/۰۱

ما باید کاری کنیم که کالای ایرانی به عنوان یک کالای محکم، مطلوب، زیبا، همراه با سلیقه و بادوام در ذهن مصرف کننده ی ایرانی و غیر ایرانی باقی بماند. این باید همت مجموعه ی کارآفرینی و کارگری و متصدیان این امر باشد. البته این کار، پیش نیازهایی دارد. ممکن است آموزش مهارتهای لازم، دوره های ایجاد مهارت لازم باشد. ۱۳۹۰/۰۲/۰۷

۲- رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی از لحاظ قیمت
آن کسی که سرمایه گذاری می کند، سعی کند حداکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه های تولید را کاهش بدهند.۱۳۹۳/۰۱/۰۱

یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است کهبتوانیم تولید داخلی را رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاوریم؛ در حد امکان ارزان تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم.۱۳۹۳/۰۱/۰۱
ج)حاکمیت
مسئولان باید از تولید ملی حمایت کنند. تولید ملی، اساس و حلقه ی اساسی پیشرفت اقتصاد است. مسئولان باید از تولید ملی حمایت کنند

۱-افزایش تولید
این حمایت اول به صورت افزایش تولید است که به عهده ی مسئولین دولتی است و همچنین به نهادهای خود مردم تا تولید داخلی افزایش پیدا کند. ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

۲- مدیریت واردات
آنجایی که تولید داخلی ای هست و واردات به این تولید ضربه می زند. آنجا با شدت تمام باید جلوی واردات گرفته بشود.۱۳۹۶/۰۳/۲۲

منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به قدر کافی تولید نمی شوند با واردات آنها می تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می کند. ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.۱۳۹۶/۰۱/۰۱

۳- بازاریابی بین المللی
بازاریابی جهانی، یکی از مهم ترین وظایف برای رونق اقتصادی کشور است – که جزو کارهایی است که ما نکرده ایم و جزو کم کاری های ماست.۱۳۸۵/۰۳/۲۹

بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که با پانزده کشور همسایه ایم. از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی را صادر کنیم؛ این، هم به عهده وزارت خارجه است، هم به عهدهی وزارت بازرگانی است، هم به عهده فعالان اقتصادی مردمی است؛ بازاریابی کنند. ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

۴- مبارزه ی جدی با قاچاق
یکی از الزامات حمایت از کالای ایرانی، مبارزه جدی با قاچاق است که متأسفانه در سال های گوناگون، این مبارزه جدی به درستی انجام نگرفته است و باید انجام بگیرد.۱۳۹۷/۰۱/۰۱

مراد من از قاچاق، قلان کوله بر ضعیف بلوچستانی نیست که می رود آن طرف یک چیزی را بر می دارد روی کول خودش می آورد این طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق های سازمان یافته ی بزرگ را می گویم؛ دهها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

 در موضوع قاچاق، بنده به مسئولین گفته ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن آن است، وارد کشور می کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید با قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. خب معلوم است وقتی که جنس خارجی وارد شد – چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متأسفانه خیلی هم زیاد است – تولید داخلی می خوابد. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می آید که امروز هست: جوان ما بیکار می شود، اشتغال ما کم میشود، رکود بر کشور حاکم می شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می شود. ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۵-حمایت از سرمایه گذاری
• بهبود امنیت سرمایه گذاری

ما به مسئله امنیت سرمایه گذاری هم احتیاج داریم تا در داخل کشور سرمایه گذاری شود، باید امنیت سرمایه گذاری به طور کامل تأمین شود، تا بتوان از ثروت هایی که در اختیار آحاد مردم هست، برای پیشرفته کار آفرینی و راه اندازی جریان اقتصادی کشور استفاده کرد.۱۳۸۵/۰۳/۲۹

•ثبات، شفافیت و انسجام قوانین و مقررات اقتصادی

یکی از اهمیت های قانون همین است که قانون هر روز با عوارض گوناگون تغییر پیدا نکند؛ یعنی قانون گذار ملاحظه خاطر جمعی مخاطب خودش را که مردم هستند، بکند. کسی می خواهد اقدامی بکند، کسی می خواهد سرمایه گذاری ای بکند، کسی می خواهد یک حرکتی انجام بدهد، کسی می خواهد یک رشته کاری را برای خودش انتخاب کند، خاطر جمع باشند که این قانون، قانونی نیست که امروز می آید، فردا با یک انگیزهی دیگری عوض می شود.۱۳۸۷/۰۳/۰۲

بعضی اوقات دیوان سالاری آن قدر شدید می شود که کار آفرین و سرمایه گذار را بی حوصله می کند که اصلا دیگر حوصله اش سر می رود و آماده نیست کاری بکنید.۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۶- الزام دولت بر مصرف کالاهای ایرانی و عدم خرید دولت از کالاهای خارجی که مشابه داخلی داردمن خواهش می کنم در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقه از خارج نیاید. این یک قلم عمده است، یک قلم بزرگ است؛ چون دولت با دامنه ی وسیعی که دارد، مصرف کننده ی درجه یک است.۱۳۹۴/۰۲/۰۹

 ۷-فرهنگسازی برای مصرف کالای ایرانی
اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند، باید فرهنگ مصرف تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد. ۱۳۹۳/۰۱/۰۱

این کارها فقط بر عهده دولت هم نیست؛ دولت، مجلس شورای اسلامی، دستگاههای گوناگون مدیریتی، بخش خصوصی، آحاد مردم، فرهنگ

سازان جامعه – آن کسانی که با بیانات خودشان برای مردم فرهنگ می سازند – تبلیغات صدا و سیما، همه ی این ها باید در خدمت تولید ملی قرار بگیرد. ۱۳۹۱/۰۲/۱۰

ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز کنیم؛ در همه ی زمینه ها: زمینه های مصارف روزمره و زمینه های عمدهتر و مهمتر، ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

۸- برنامه ریزی بلندمدت

نگویند که ما فلان چیز را می خواهیم، الآن لازم داریم، تولید داخلی اش نیست، ناچاریم از بیرون بیاوریم. خب، شما مگر برنامه ریزی ندارید؟ شما که امروز احتیاج دارید، چرا امروز می گویید؟ می خواستید دو سال پیش بگویید تا تولید کنندهی داخلی فرصت داشته باشد برنامه ریزی کند، بسازد، امتحان کند، تجربه کند تا امروز دست شما برسد. ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۹. مبارزه با فساد، ویژه خواری و رانت
امروز کشور ما تشنه ی فعالیت اقتصادی، سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. ۱۳۸۰/۰۲/۱۰
وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، وقتی رانت خواری رواج داشته باشد، وقتی سوء استفادهی از قدرت برای به دست آوردن ثروت های باد آورده رواج داشته باشد، کسی که تولید کننده و زحمتکش واقعی است، ناامید میشود. کشاورزی که زحمت می کشد، صنعتکاری که تولید می کند، سرمایه داری که سرمایه گذاری می کند، معدنکاری که عرق میریزد، معلمی که در مدرسه درس می گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می کند، قاضی ای که وقت و اعصاب خود را به کار صحیح صرف می کند، وقتی ببینند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی شود، مأیوس می شوند. این که ما گفتیم و تأکید کردیم که باید با مفاسد اقتصادی و قاچاق مبارزه شود، به خاطر این است که این پدیده ها اساس پیشرفت کشور را دچار آسیب های جدی می کنند. ۱۳۸۳/۰۴/۱۵

نتایج برخی پژوهش و نظرسنجی های صورت گرفته در خصوص میزان گرایش و مصرف کالاهای ایرانی

۱- نتایج پژوهشی که در سال ۹۱ با نمونه آماری ۱۳۷۹۸ نفر در ۲۸ شهر کشور با عنوان «بررسی میزان ملی گرایی مصرف …» صورت گرفته بدین شرح گزارش می گردد:

تمایل جامعه آماری به خرید کالای ایرانی ۵۳/۱ را نشان می دهد که رابطه معناداری بین اظهارات پاسخ دهندگان و متغیرهای تأهل، سن و تحصیلات وجود دارد؛

افراد مجرد ۳۹٫۵ درصد گروه سنی بالای ۵۰ سال ۷۵/۴ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی و بی سواد۷۵/۹

در پاسخ به نحوه انتخاب کالا به چه شیوه ای می باشد؛

۸۳ درصد در گروه مولفههای عقلانی و شناختی (قیمت، کیفیت و )

۱۴ درصد بر اساس الگوی هنجاری – عاطفی (ملی گرایی، کمک به اقتصاد کشور و ….)

در خصوص میزان ترجیح تولیدات داخلی و خارجی

۸۶ درصد مواد غذایی و خوراکی»، ۸۳/۳ درصد «کالاهایی چون فرش و موکت»، ۷۰/۰۶درصد (لوازم التحریر )نمونه ایرانی را ترجیح داده اند

در مقایل:۵۸/۶ درصد (لوازم منزل) و ۵۲/۷درصد (لوازم برقی آشپز خانه) نمونه خارجی را ترجیح داده اند.

۲- نتایج یک نظرسنجی نیز نشان میدهد:
از ۶۳ درصد مردم در سال جدید آماده حمایت از کالای ایرانی به شرط کیفیت خوب و قیمت مناسب کالا هستند. در عین حال ۲۵ درصد مردم نیز در هر صورت کالای ایرانی را ترجیح می دهند در خصوص میزان مصرف تولیدات ملی: بیشترین استقبال از مصرف کالای داخلی به مواد غذایی و کمترین به لوازم برقی و خانگی اختصاص داشته است

٣- نتایج یک پژوهش با عنوان میزان آمادگی ایرانیان برای خرید کالای ساخت داخلی» نیز نشان می دهد؛
عده ای کاملا معتقد به خرید کالای ایرانی هستند و از نظر آنها، این کار تنها راه برای ارتقای کیفیت تولیدات ملی است. گروهی دیگر معتقد به خرید کالای ایرانی هستند اما تنها کالاهایی با کیفیت و با قیمت مناسب را خریداری می کنند و گروه آخر کسانی هستند که به برند حساس هستند. گروه آخر که عموما شامل جوانترها و ثروتمندان هستند کالاهای خارجی و به ویژه آنهایی که با برندهای معروف عرضه می شوند را ترجیح می دهند.

بسیاری ازایرانیان به جز صنایع پوشاک، لوازم خانگی و اتومبیل، معتقد به تولیدات داخلی هستند

۴- پژوهشی با عنوان میزان استفاده ایرانی ها از کالاهای خارجی چقدر است؟»
۱۴ درصد از سبد خرید ایرانی کالاهای خارجی است.
۵- نتایج پژوهشی با عنوان «ریشه یابی علل نارضایتی مصرف کنندگان ایرانی …» نیز سه شاخص اصلی را معرفی می کنند
۱) ساختار بازار

۲) قوانین و مقررات

۳) فرهنگ و رفتار افراد جامعه

از دیرباز ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده اند. اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند و از سوی دیگر اتکای اقتصاد به صنعت نفت آن هم خام فروشی و همچنین ضعف دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی داخلی موجب شد تا عادت ناپسند مصرف کالای خارجی ایجاد شود و از آن تاسف بارتر این عادت به یک افتخار اجتماعی و عرصه ای برای هویت بخشی به خود تبدیل شود . به گونه ای که مصرف کالا و برندهای خارجی اولویت مصرفی افراد جامعه قرار گیرد و قراردادی نانوشته برای عدم مصرف کالای داخلی در سطح جامعه شکل گیرد.

علاوه بر این ضعف تولیدات داخل و نبود نظارت بر آنها ، مشکلات نظام مالیاتی ، زیرساخت های نامناسب بانکی برای حمایت از تولیدکننده داخلی ، تغییرات زیاد قوانین ، عدم امنیت سرمایه به دلیل ضعف های قانونی ، ضعف سیاستهای حمایتی از تولید داخل و نیز مشکلات نظام گمرکی موجب تشدید شرایط فوق گردید. اما به راستی چرا باید از کالای داخلی حمایت کرد ؟؟ و این امر چگونه محقق می شود؟

در ابتدا بایستی دانست که این سخن محدود به دوران حاضر و مختص جمهوری اسلامی ایران نبوده و بازخوانی تاریخ بسیاری از کشورهای توسعه یافته کنونی نشان دهنده دورانی از حیات اقتصادی آنهاست که ضمن خداحافظی کردن با سیاست اقتصادی درهای باز، به حمایت و مصرف کالای داخلی روی آورده اند. در واقع جوامع و دولت های کشورهای پیشرفته؛ در مقاطع زمانی خاص با مصرف متعصبانه ی کالاهای داخلی؛ فرصت تنفسی برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای مشابه خارجی مهیا کرده، سپس در جهت اجرایی نمودن سیاست های مبادله ی تجاری اقدام نموده اند. برای نمونه سیاست های اقتصادی انگلستان در قرن ۱۶ میلادی یکی از نمونه های بارز حمایت ملی از تولیدات داخلی به حساب می آید. همچنین رفتار مردم آلمان و ژاپن پس از اتمام جنگ جهانی دوم نیز حکایت از وجود رفتاری مشابه در میان این ملت ها دارد.  دیگر نمونه ی مشهور کمپین های حمایت از تولیدات داخلی؛ نوع رفتار مهاتما گاندی رهبر انقلابی هند می باشد. او  تصمیم گرفت تا به جای استفاده از پارچه های انگلیسی، پارچه ی دستباف خود از محصولات هندی را بر تن کند. اقدام ساده ی گاندی تبدیل به موجی ملی شد و به زودی صنایع نساجی انگلیسی واقع در هند به سمت و سوی ورشکستگی رفتند ، به گونه ای که فقط در یک روز، در بمبئی۱۵۰,۰۰۰ طاقه پارچه خارجی  آتش کشیده شد!

حمایت از کالای داخلی نه تنها مثال های فراوانی در کشورهای دیگر دارد بلکه چنین رویکردی در تاریخ معاصر ایران نیز سابقه داشته است که برای نمونه میتوان به نهضت تحریم تنباکو توسط میرزای بزرگ شیرازی ، تأسیس «شرکت اسلامیه» به ابتکار حاج‌آقا نورالله اصفهانی در اصفهان و همکاری تجار این شهر ، فتوای تحریم کالای روسی توسط علمای اصفهان اشاره کرد . شدت این فتاوی تا حدی بوده است که میرزای نوری حتی عدم اجابت در دعا را نیز به دلیل مصرف کالای خارجی می‌دانند.

پس اگر چه اقتصادی مقاومتی اصطلاحی است که در سال‌های اخیر متداول شده است، اما چنین رویکردی دامنه ای فراتر از زمان حاضر و گستره ای فراتر از جمهوری اسلامی دارد.

به هر حال بایستی توجه داشت در مبارزه با عادت ناپسند خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جزایی و….. بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرا بگیرد. در این مبارزه باید از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد. در این میان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صداو سیما، دستگاه های آموزش عالی، مطبوعات و…. می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند.

در واقع آگاهی های لازم باید به مصرف کننده ارائه شود. او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه ای شخصی نیست. بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است. در آموزش وپرورش ایران باید برنامه ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد. در واقع حمایت از کالای ایرانی حمایت از اشتغال جوانان کشور است و اساسا تضمین رونق اقتصادی و اتغال فرزندانمان در گرو حمایتی است که امروز از کالای داخلی باید انجام گیرد. متاسفانه این عدم آگاهی موجب شده تا بسیاری از لوازم التحریر دانش آموزان ایرانی از خارج وارد می شود. این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند.

همچنین این عدم آگاهی در رادیو و تلویزیون و تبلیغات بی حد و مرز کالاهای خارجی منجر به کارکرد ضد توسعه ملی برای رسانه ی ملی شده است. فرهنگ شهروندان باید به گونه ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است.

برای این منظور بایستی به موارد زیر دقت شود :

  • وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاهای خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد
  • برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت. همه دستگاه های دولتی وظیفه دارند با اقدامات پیشگیرانه، اجازه شکل گیری تخلف را ندهند و دامنه ورود قانونی و غیر قانونی (قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند.
  • سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان نباشند و با هزار ترفند، نتوانند این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.
  • دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند
  • همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف های میان آنان استفاده کنند همه دستگاه ها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند.
  • اصلاح قوانین گمرکی و مالیاتی ؛ متاسفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیت های واسطه ای و دلالی مالیات نمی پردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش یابد.
  • تقویت روحیه خود باوری و شعار ما میتوانیم در بین جوانان و مردم
  • ساده زیستی مسئولان و التزام عملی به مصرف کالای داخلی چراکه آنان در معرض دید افکار عمومی هستند و الگوی دیگران قرار می گیرند.
  • صدور مواد خام بویژه گاز ونفت کشور باید در یک برنامه ی زمان بندی شده متوقف شود و یا تا حد ممکن کاهش یابد. و با استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود.
  • باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می کند حمایت کرد. مثل صنایع دستی. زیرا حدود ۱۰ میلیون ایرانی یا به صورت دائم و یا فصلی از این صنعت ارتزاق می کنند. به ویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آن ها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود.

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

لینک کوتاه :
http://eheyat.com/?p=230426

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *