راهکارها وشیوه صحیح دعا کردن ودعا خواندن، توسط استاد حاج رضا بکائی

خانه / آموزش / راهکارها وشیوه صحیح دعا کردن ودعا خواندن، توسط استاد حاج رضا بکائی

“بسمه تعالی”

راهکارها وشیوه صحیح دعا کردن ودعا خواندن ؛

این جلسه دعاست و  می پردازیم به یکی از بیماریها ومعالجه و راهکار آن که ۲۷ مورد ذکر شد حداقل آن بود که با استفاده از روایات  ۴۰ مورد بیماری می شود که این قلب انسان و روح به چه بیماریهایی مبتلا میشود که دیگر چیزی از معنویات درک نمی کند که دیگر قاشق به ته دیگ می خورد وظیفه شماست در دعا اینها را احیا کنید اول اکسیژن به او بدهید یواش یواش تکانی بخورد بعد احیا بشود بعد درمانش کنید، بعضی بیماریها اینجور لب مرز هستند، نفسهای آخر عمرشان هست، عمرباطنی شان هنوز پرواز نکرده برود، هنوز یک حسی از معنویات دارد که آمده پای دعا، می بینید کار شما چقدر حساس میشود باید عوض شود برود دیگر ، میرود و برنمیگردد دیگر پیدایش نمیشود وشما باید خودتان را آماده کنید برای چنین درمانهایی .

 بایسته های دعا چیست؟

که مطمئنا بایسته های این دعا خوانی ودعا کردن است که دعا کننده باید این بایسته ها را داشته باشد قبلا عرض کردیم و کدهای قرآنی آن را به شما می گوییم که بروید تحقیق کنید وپیدا کنید .

اول از بایسته ها ” تضرع وفروتنی” است واظهار افتادگی کردن در خانه خداست درآیه۹۰ سوره انبیا ” فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ یَحْیَى وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ انهم کانوا  یُسارِعُونَ‏ فِی الْخَیْراتِ‏ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کَانُوا لَنا خَاشِعِینَ ” به این اشاره شده است ، اینها سلیقه نیست که بگویند سلیقه خواندش این جوری است و دیگری آنجوری است نه تضرع وبیچارگی این دستور است همه باید شیوه خواندن در دعا واین حال را در خودشان ایجاد کنند ، پیامبر فرمودند؛ دستها را بلند کنید برای دعا این نشانه همان خاکساری و افتادگی شماست پیامبر فرمودند نسبت به خداوند افتادگی بکنید وکسانی که اظهار خاکساری نکنند اینها کم کم روحشان از بندگی دور میشود وکم کم  احساس می کنند خودشان هم کسی هستند، فرعون وقتی کلام حضرت موسی را قبول نکرد وحاضر نشد بند گی خدا را بکند خودش را کسی میدانست وگفت خدای موسی تویکی ومن هم خدای دیگر ، باید بدانیم دعا خوان باید بایسته ها را بداند، امام حسین علیه السلام فرمودند ؛التفرع و التضرع رفع الیدین دستها را بالا کردن علامت تضرع  است که دست را باز کنی وبگویی دست خالی ام و هیچی ندارم، افتاده ام  وبی کس هستم تو دست ما را بگیر امام علی علیه السلام فرمودند؛ نعم العون الدعاء للخشوع خوب کمکی است در دعا کردن تضرع ، خاکساری کردن در دعا سعی کنید گردنتان را گج کنید خاکساری وافتادگی را تمرین کنید.

دوم از بایسته ها ” البکاء” است دعا خوان باید اهل گریه باشد دعا خوان باید اهل اشک باشد، که البکاء من خشیه الله مفتاح الرحمه که گریه از ترس وخشیت خدا کلید رحمت است اگه میخواهی زیر چتر خدا باشی باید این اشک را داشته باشی بعد فرمود بکاء چیست؟ علامت القبول وباب الاجابه اگر کسی گریه نمیکند باید بداند فاصله اش با آن خاکساری خیلی زیاد است . هنوز باورش نشده  هم فرصت دارد هم امکان دعا خواندن دارد هم امکان ارتباط گیری با خدا دارد هم  احساس میکند هنوز گرسنه وتشنه نشده اگه یک نوشابه ای باشد بد نیست ولی اگه تشنه باشیم آب ولرم هم بدهند میخوریم اگه کسی تشنه باشد به آن قانع است ولی اگه تشنه اش نباشد دنبال نوشابه تگرگی قدیمی آب علی که گاز طبیعی داشت دنبال آن میگردد. البکاء بایسته دعا خوان است باید گریه کند اهل گریه باشه وبرای همین عرض میکنم برای خودت بخوانی وبرای مردم خواندن با این تقسیم بندی هایی که می گویند اصلا صورت مسأله خود بخود پاک میشود ومردم با خواندن دعا هم فیضش را میبرند وتوکل می کنند تو گریه ات را بکن حرفت را با خدا بزن جو گیر نشوید مسجد حسینیه ومردم نگیرد شما را که بخواهید جوگیر بشوید وبگویید چرا مردم با من همخوانی نمی کنند و چرا یواش می گویند یا بلند می گویند اینها مال شور گرفتن سینه زنی است اینها در دعا جا ندارد . طرف مقابلت را بخواهی راه بیندازی بگویی اگر بیچاره تری باید بیشتر فریاد بزنی اگر توی حسش باشد خودش همخوانی می کند برای اینکه احساس می کند هیچ چیزی ندارد داد می زند خیلی فرق دارد کسی داد می زند شما راه بیفتی با کسی  که احساس می کند بیچاره است و داد میزند خیلی فرق دارد این سطح است وآن عمق است وهر کدام محتوای خودش را دارد مرور میکند وبررسی می کند که باید بیشتر امشب ازاین محفل استفاده کند سر سفره که آمد وگرسنه اش هست وشما دارید غذا را به آن معرفی می کنید ولقمه را برایش دارید می گیرید ناز نمی کند حمله میکند از این غذاها برای خودش ذخیره سازی می کند اگر دعا خوان اهل دعا باشد مستمع خودش همراه شما می آید وحتی تا خانه میرود با خلوت تا خانه گریه میکند  دعا تمام شده مجلس تمام شده ولی گریه آقا تمامی ندارد اگر شکل دعا خواندن را ما تغییر بدهیم باید براساس نیاز باشد بکا خیلی مهم است بکاء القلوب من خشیه الله من رحمه الله تعالی ذکره اشک چشم ودل تکان خورده رحمت خداست بر دعا خوان نازل میشود دلی که تکان خورد اشک خودش جاری می شود اینها بهم وصل هستند ولذا امیرالمومنین فرمود این دوتا را اگر با هم پیدا کردید در حین دعا خواندن قدرش را بدان غنیمت است در دعا اشک چشم وخشیت خدا. ودیگری از بایسته ها ” رفع الصوت فی مواضعه” است بلند  بلند خواندن دعا در چند موقع بلند بخوانید ودادبزنید اشکال ندارد امام صادق علیه السلام فرمودند؛ اذا قام آخر اللیل یرفع الصوت حتی یسمع اهل الدار هروقت امام پا میشد برای نماز شب اینقدر صدایش را بلند میکرد که اهل خانه بلند می شدند خدای من مرا کمکم کن در امور ، حراست کن از قیامت ، تنگی قبر را برمن وسیع کن وهر آنچه که قبل از مرگ می دهی از ان خوبهایش به من بده بعد مرگ هم از آن خوبهایش بمن بده .

آقا سید الشهدا فرمودند؛ این جوری دعا میکرد یرفع یده اذ ابتهل … دستهایش را بلند میکرد  به گونه ای که یک فقیر بیچاره مسکین تقاضای غذا میکند ودستهایش را بلند میکرد . گرسنه باشید وبگویید یک لقمه به من بدهید پیامبر اینطور دعا میکرد .

یک آدم لال وقتی خیلی گرسنه باشد شما حتی از نحوه ادا در آوردنش می فهمی که خیلی گرسنه است یک وقت کسی گرسنه اش نیست با شما یک تعارفی  دارد چیزی نمیخواهد . دعا از نوع دومش یک شرطش این است که واقعا حالت مسکین داشته باشد . وجود مبارک امام سجاد علیه السلام این چنین بود ، راوی میگوید دیدم امام در مسجد الحرام مقابل حجر الاسود  به خاک افتاده صورتش را روی زمین گذاشته  وگریه می کند می گوید؛ الهی مسکینک بفنائک فقیرک بفنائک  من گدای افتاده ام بی چیزم وندارم اما بفنائک راوی میگوید؛ دوبرابرسطح صورت امام سجاد دیدم اشک روی زمین است واقعا آن حالت تضرع را امام دارد بروز میدهد ما نمیتوانیم مثل امام باشیم در هیچ کدام از شئوناتی که ائمه به ما فرمودند ما نمیتوانیم مثل آنها باشیم خودشون هم فرمودند شما نمیتوانید مثل من باشید ولکن میتوانید گناه نکنید وپاک باشید میتوانید اینجور باشید ببینید چه قدر قوی ومستدل بیان می کند نمیخواهد مثل  من علی باشید نان خشک بشکنید ومیل کنید این کار علی است  اما میتوانید از این کارهای ناصواب انجام ندهید وپاک باشید عفت پیشه کنید ،انسان میخواهد در خانه بزرگی برود چیزهای ریز نخواهد چیزها ی بزرگتر بخواهد .

رسول خدا فرمود ؛ هر وقت که هرکدام از شما میخواهید دعا کنید تقاضای بزرگ داشته باشید برای خداوند هیچ چیزی بزرگ وسنگین نیست” الله اکبرمن ان یوصف ” خدا بزرگتر از هر چیزی که شما  فکر میکنید هست در خانه خدا میروید بفکر قبولی کنکور و… نباشید برای ما که کوچکیم بزرگ است انسان وقتی رشد بکند اینها برایش کوچک میشوند وقتی روح بزرگ شد این دیگر اینها چیزهای مادی  کوچولو هستند ولذا چیزهایی که معصومین بما یاد دادند ازهیچ کدام از این نوع جنسها نیستند فرمودند در برابر خدا چیزی بزرگ نیست یعنی درخواست اجابت برای خدا چیزی نیست یک مقدار افق دلتان را ببرید بالا از فضل خدا بخواهید .

پیامبر فرمود ؛ فان الله یحب ان یسئل از فضل خدا بخواهید فضل تمام شدنی نیست فضل خدا ناهنجاری ندارد همه اش مثبت است ونور. اسئل من فضله .

این بایسته های دعا خوان هست باید دعا خوان اینها را داشته باشد واز مستمع نیز بخواهید چیزهای کوچک نخواهد هلش بدهید جلو شما دعا میخوانید مستمع رو هم هل بدهید جلو اگر دعا خوان از هر غل وغشی دور باشد درست که بخوانید مستجاب میشود .

گام دیگر این است شخص دعا خوان باید تمام دعاها را بخواند واکتفا نکند به اینکه مثلا من فقط میتوانم دعای ندبه یا کمیل بخوانم، این طور باشد که سالهای متمادی برای دعا خواندن باید صرف نماید شخص دعا خوان باید سعی کند مشترکات دعا خواندن را که از یک جنسند یادگیری ادبیات عرب هست یادبگیرد تا بتواند هر دعایی که موضوع وموقع آن بود بتواند بخواند .

دیگر اینکه باید شخص دعاخوان یاد بگیرد وبا الفاظ ومعانی دعا آشنا شود وشخص دعا خوان وقتی خودش متوجه دعا والفاظ آن شد متقابلا شنوندگان نیز آن را درک میکنند . والسلام علیکم ورحمه الله.

   

لینک کوتاه :
http://eheyat.com/?p=140785

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *