آرشیو روزانه: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیت الله ناصری تبین کرد | چرا گناهان زبانی رایج تر است؟

استاد اخلاق حوزه گفت: گناهان زباني خيلي آسان و كم هزينه است و ما هم به آنها اهميت نمی دهیم، اما کسی که می خواهد شراب بخورد، پيش مردم نمي‌خورد، چون حرمتی دارد و آبروی او می رود، لذا مخفیانه انجام می دهد و هر آثاری که دارد، برای خود اوست، ولي گناهان زبانی، اين سختي‌ها را ندارد.

ادامه مطلب »

آیت الله مکارم شیرازی | تقریب حقوقی در جهان اسلام شکل بگیرد

حضرت آیت الله مکارم شیرازی،با انتقاد از دست و پاگیر بودن برخی قوانین مربوط به حقوق خانواده و حقوق جزا، گفتند: آقایان بر حفظ قوانین موجود تعصب دارند در حالی که بعضی از این قوانین واقعا هیچ شرعیت ندارد و طبق موازین شرع نیست.

ادامه مطلب »