آرشیو روزانه: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

قرآن، چقدر به حجاب و عفاف اشاره کرده است؟

:حجاب در لغت به معنای پرده و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنای چیزی است که مانع از رویت شود و از همین روست که قرآن در جایی عبارت «من وراء حجاب: از پسِ پوششی» (شوری: 51) می‌آورد که کنایه از غیب و جایی است که قابل رویت نیست

ادامه مطلب »

توحید مفضل | ﺣﻜﻤﺘﻬﺎﻯ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ

 ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎﻯ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻨﮕﺮ. ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﻰ ﻣﻴﺮﺩ ﻭﻟﻰ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻏﺮﻳﺰﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭼﻮﺏ ﺁﻥ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻴﻮﻩ‌ﻫﺎ ﺍﺯ …

ادامه مطلب »