آرشیو روزانه: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

حکم پوشاندن چانه از نگاه نامحرم

آیا بر بانوان در نگاه نامحرم پوشاندن چانه نیز لازم است و مقداری از چانه که موقع پوشیدن مقنعه بیرون می‌ماند چه حکمی دارد؟ پوشاندن زیر چانه لازم است ولی ظاهر چانه که جزو صورت است واجب نیست.

ادامه مطلب »