آرشیو روزانه: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

پای درس اخلاق استاد انصاریان ؛ «دروغ‌های شوخی» دروغ جدی را برای ما آسان می‌کند

عقل نمی‌تواند جای خدا را بگیرد، نمی توانیم بگوییم عقل داریم و می‌فهمیم و خودمان اداره می‌کنیم، چرا که تاکنون نتوانستیم چنین کنیم و اکثراً به فساد و دزدی، مانند بسیاری از شخصیت‌های تاریخ از جمله چنگیز، هیتلر و ترامپ گرفتار شدیم.

ادامه مطلب »