صفحه اول / احکام / احکام نگاه

احکام نگاه

کیفر دست دادن، تماس با نامحرم و نداشتن حجاب چیست؟

در متون دینی ما، برای گناهانی که در پرسش مطرح شده، مجازات و کیفر های اخروی بیان شده است که در این مختصر به چند روایت از باب نمونه بسنده می کنیم: الف. دست دادن با نامحرم: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره فرمودند: ۱٫ «کسى که با زن نامحرمى دست دهد، در روز ...