صفحه اول / احکام / احکام پوشش

احکام پوشش

طبق فتوای مراجع معظم، سرمه کشیدن برای زن در مجلس و مکانی که نامحرم هم باشد چه حکمی دارد؟

نظر مراجعه عظام تقلید در این باره چنین است: سؤال: آیا سرمه چشم از چیزهایی است که باید پوشیده شود؟ آیات عظام امام خمینى، خامنه‏ اى، فاضل و وحیدخراسانی: اگر عرفاً زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است.[۱] آیت الله سیستانی: سرمه چشم اشکالی ندارد به شرطی که در حرام نیفتد و قصد جلب توجه مردان در کار نباشد.[۲] آیات ...

حکم پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان در برابر زنان نامحرم چیست؟

مراجع عظام تقلید درباره پوشیدن پیراهن آستین کوتاه توسط مردان در مقابل زن نامحرم، فرموده اند: آیات عظام امام خمینی، تبریزى، خامنه‏اى، سیستانى، فاضل و مکارم: اشکال ندارد.[۱] آیت‏الله نورى: اگر مخالف عفت عمومى نباشد و در نظر افراد متشرع، منکر محسوب نشود، اشکال ندارد.[۲] آیت‏الله وحید: اگر بداند زنان از روى تعمّد و لذت به او نگاه مى‏کنند، واجب ...

کیفر دست دادن، تماس با نامحرم و نداشتن حجاب چیست؟

در متون دینی ما، برای گناهانی که در پرسش مطرح شده، مجازات و کیفر های اخروی بیان شده است که در این مختصر به چند روایت از باب نمونه بسنده می کنیم: الف. دست دادن با نامحرم: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره فرمودند: ۱٫ «کسى که با زن نامحرمى دست دهد، در روز ...