شعرا

نظرات امام خامنه ای درباره شاعر حماسه‌سرای ایرانی ابوالقاسم فردوسی

امام خامنه ای در جلسات دیدار با شعرا طی سال‌های گذشته بر حکیم‌بودن فردوسی و ضرورت بزرگداشت این شاعر تاکید کرده‌اند و فرموده‌اند: شاهنامه فردوسى پر از حکمت است. او انسانى بوده برخوردار از معارف ناب دینى.

ادامه مطلب »