صفحه اول / با ولایت / امام خمینی(ره) / از نگاه سیاستمداران – امام خمینی

از نگاه سیاستمداران – امام خمینی

امام خمینی (ره) از نگاه اندیشمندان و رهبران سیاسی جهان

بسمه تعالی بی تردید امام خمینی (ره) یکی از شناخته شده ترین رهبران دینی و سیاسی جهان در دوران خود، دوران معاصر و اعصار آینده خواهد بود. اندیشمندان و رهبران سیاسی زیادی در زمان حیات و پس از ملاقات  ایشان اظهار نظرهایی در وصف امام خمینی (ره) کرده اند که برخی از آنها به اختصار به قرار ذیل است.  امام خمینی ...

عبد صالح | از آمریکا می‌ترسید؟

عبد صالح | از آمریکا می‌ترسید؟

خون جوشانِ «فاطمیون»، بزرگترین گواه «اسلام مرز نداردِ» امام خمینی رحمت الله علیه

غفار یعقوبی، نویسنده و فعال فرهنگی افغانستانی خون جوشانِ «فاطمیون»، بزرگترین گواه «اسلام مرز نداردِ» امام خمینی(ره) اسلام مرز ندارد. امام خمینی (ره) چه کسانی این جملۀ امام را به کرسی نشاندند؟ سی واندی قبل پیرعاشقی فرزانه، با گفتن این جمله عطش میلیون‌ها آزاده را در سرتاسر جهان اسلام فرونشاند و افق‌های متعالی تری را به آنان نمایاند. اخوت اسلامی، ...