ازادگان

سخنان مقام معظم رهبری در جمع آزادگان

مروز حقيقتا يکي از شيرينترين ايام دوران بعد از انقلاب براي ملت ما بود،تنها چيزي که در اين عيد و شادي دلها را آزرده مي کرد و مي کند وبنده در اين چند روز قالبا در همين فکر بودم اين است که بسياري از شماها آرزو داشتيد که بعد از برگشتن امام را زيارت کنيد،همه رزمندگان ما اين آرزو را داشتندکه بعد از برگشتن امام را زيارت کنيد،همه رزمندگان ما اين آرزو را داشتند بسياري از شهداي ما در وصيت نامه هايشان به اين آرزو و عشق بزرگ اشاره کرده اند.

ادامه مطلب »