روز شمار دفاع مقدس

روزشمار دفاع مقدس – ۲ اسفند ماه

۵۷/۱۲/۰۲  مقدمات تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. سخنان امیر‌انتظام (سخنگوی دولت) درباره تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ (گارد ملی) با تصویب دولت. اطلاعیه ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌- پاسا – (خارج از کنترل دولت موقت) و دستورالعمل مطروحه در آن مبنی بر عدم تحویل سلاح و مهمات پاسداران انقلاب به پادگانها، صورت‌برداری از تجهیزات نظامی‌ و غیرنظامی‌ موجود در ...

روزشمار دفاع مقدس ۱ اسفند ماه

۵۷/۱۲/۰۱  وضعیت فعلی و آتی نیروهای مسلح و برنامه‌های دولت موقت برای آنان در بیان سرلشکر قره‌نی (رئیس ستاد ارتش) : اگر بختیار سه روز زودتر رفته بود، ‌‌این همه سلاح دست مردم نمی‌افتاد و ارتش این طور گسسته نمی‌شد. تکلیف مستشاران خارجی را دولت معلوم خواهد کرد، ولی مسلماً به کادرهای فنی خارجی نیاز داریم. تجمع ضدانقلابیون برای مملکت ...

روز شمار دفاع مقدس _ ۲۵ بهمن ماه

معرفي هفت تن از اعضاي كابينه دولت موقت: داريوش فروهر، كاظم سامي، صدر‌حاج‌سيدجوادي، علي‌اكبر معين‌فر، مصطفي كتيرايي، طاهري‌قزويني، اعلام فهرست برنامه كلي دولت : احراز و انتقال قدرت، رفراندوم، اداره مملكت، تدوين و تصويب قانون اساسي، انتخابات مجلس و استعفاء و تحويل كار به رئيس جمهور و دولت رسمي‌ بعدي. اعتراض گروه ها و سازمانهاي مذهبي و غيرمذهبي به محافظه‌كارانه بودن تركيب و برنامه هيات دولت.

روز شمار دفاع مقدس – ۲۳ بهمن ماه

گزارشي از آخرين درگيري هاي بين مردم و نظاميان طرفدار رژيم گذشته. محاصره و سقوط پادگانهاي سلطنت‌آباد و لويزان به دست مردم. كشته‌ شدن سپهبد بدره‌اي (فرمانده نيروي زميني) و سرلشكر بيگلري (فرمانده گارد جاويدان) و تسليم استعفاي فرماندهان نيروهاي سه‌گانه به امام خميني.

روز شمار دفاع مقدس – ۲۲ بهمن ماه

ادامه جنگ شديد خياباني بين مردم و نيروهاي گارد در خيابانهاي تهران. اعزام ارابه‌هاي جنگي به دوشان‌تپه و نيروي هوايي براي مقابله با مردم. هجوم مردم به ستون اعزامي‌ در تهران‌پارس و به آتش كشيدن ارابه‌هاي جنگي و مجروح شدن سرلشكر رياحي (فرماندهي گاردي‌ها) و گرفتار‌شدن وي به دست مردم در ساعت 3 بعد از نيمه‌شب.

روز شمار دفاع مقدس – ۲۱ بهمن ماه

ابزار ناتواني نيروهاي نظامي‌ و انتظامي ‌شاهنشاهي از مقابله با توزيع سلاح بين مردم در مساجد. ادامه هجوم نيروهاي گارد به نيروي هوايي. سرازير شدن سيل جمعيت براي كمك به مدافعان پايگاه هوايي در فرح‌آباد. انهدام پنج دستگاه تانك و تصرف سه‌دستگاه ديگر به دست مردم و خلع‌سلاح افراد گارد.