بسیج مستضعفین

بسیج میقات پا برهنگان…

تاریخچه تشکیل بسیج در این رابطه پیدایش بسیج در دو مرحله قابل توجه است : ۱- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حرکتی فرهنگی بودیم که به واقع درجهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی مان به شمار می آید و در این مسیر شاهد تشکیل ارگانها و هسته های انقلابی نظیر سپاه ، کمیته های انقلاب و غیره بودیم که نقش ...