بسیج مستضعفین

بسیج میقات پا برهنگان…

تاریخچه تشکیل بسیج در این رابطه پیدایش بسیج در دو مرحله قابل توجه است : ۱- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حرکتی فرهنگی بودیم که به واقع درجهت حفظ …

ادامه مطلب »