بنیاد 15 خرداد

بنیاد ۱۵ خرداد…

بنیاد پانزده خرداد نهادی بر اساس فرمان امام خمینی(رحمه الله علیه) این بنیاد نهادی که در پانزدهم خرداد ۱۳۶۰ براساس فرمان امام خمینی(ره ) و با هدف رفع معضلات اقتصادی …

ادامه مطلب »