جهاد دانشگاهی

آشنایی با جهاد دانشگاهی…

آشنایی با جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۵۹ تاسیس شد. در پی فرمان امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۳/۳/۵۹ مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، ستاد مزبور در جلسه …

ادامه مطلب »