جهاد سازندگی

تاریخچه تشکیل جهاد سازندگی( و سازمان جهادکشاورزی)

تاریخچه تشکیل جهاد سازندگی( و سازمان جهادکشاورزی) پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت انجام اقدامات وسیع و سریع در راستای محرومیت زدائی و افزایش تولیدات کشاورزی وتوسعه و عمران روستاها با وجود ارگان های رسمی دولتی ، جهاد سازندگی در ۲۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به منظور فراهم ...