کمیته امداد امام خمینی

تاریخچه کمیته امداد امام خمینی(ره)

تاریخچه کمیته امداد امام خمینی(ره) در ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۷ هجری شمسی فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل کمیته امداد صادر شد. این نهاد برای ایجاد رفاه و برقراری تسهیلاتی در امر کمک رسانی به محرومان جامعه دایر شد. گفتنی است این نهاد انقلابی اکنون بنام کمیته امداد امام خمینی مشغول فعالیت است. سابقه کمیته امداد امام خمینی (ره) به ...