کمیته انقلاب اسلامی

آشنایی با فعالیتهای کمیته انقلاب اسلامی

تمامی انقلاب‌های جهان در روزهای نخست پیروزی نهادی تشکیل می‌دهند تا به پاسداری از اهداف انقلاب بپردازد. با مطالعه‌ی انقلاب‌های مختلف جهان به‌ویژه انقلاب کوبا چنین نهادی را مشاهده می‌کنیم. انقلاب اسلامی ایران نیز به رغم داشتن مشکلات گوناگون و دخالت گروه‌های مختلف فکری در مبارزات انقلابی و در نتیجه سهم‌خواهی آنان از پیروزی انقلاب از این قاعده مستثنا نبود، ...