مجمع تقریب مذاهب اسلامی

مجمع تقریب مذاهب اسلامی…

آشنایی با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی به دستور مقام معظم رهبری و انتصاب دبیر کل و اعضای شورای عالی …

ادامه مطلب »