مجمع تقریب مذاهب اسلامی

مجمع تقریب مذاهب اسلامی…

آشنایی با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی به دستور مقام معظم رهبری و انتصاب دبیر کل و اعضای شورای عالی از سوی معظم له آغاز به کار کرد. شورای عالی مجمع، در اولین گام، اساسنامه و ساختار مجمع را تصویب نمود و ارکان آن را بر سه اساس علمی و ...