مرکز اسناد انقلاب اسلامی

آشنایی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی…

آشنایی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان مؤسسه پژوهشی تاریخ انقلاب اسلامی ایران و به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به نهضت امام خمینی (ره) جهت انجام تحقیقات مستند تاریخی و سندیت تدوین و نگارش تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را آغاز کرد. در این راستا تلاش زیادی صورت ...