سازمان تبلیغات اسلامی

شناخت سازمان تبلیغات اسلامی

باسمه تعالی رئیس سازمان: دکتر ابوذر ابراهیمی متولد ۱۳۴۷ شمسی از تهران دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی (P.H.D) از دانشگاه مفید و از سال ۱۳۷۵ استخدام رسمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می باشد. مدیر کل حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سال ۱۳۷۳، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا سال ۱۳۷۵-۱۳۷۶،وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ...