سپاه پاسداران

آشنایی با نهاد انقلابی ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

چکیده جوانان متعهد انقلابی که با یاری خدا و رهبری امام خمینی رحمه الله توانستند پس از سال ها مبارزه، رژیم پهلوی را سرنگون کنند، باید برای حفظ و تداوم این نهضت، از انقلاب و دستاوردهای آن محافظت می کردند. بنابراین، از همان ابتدای پیروزی انقلاب، هسته های امنیتی حافظ انقلاب به وجود آمد. یکی از آنها نهاد مقدس سپاه ...