ستاد فرمان امام خمینی ره

ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(رحمه الله علیه)

ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (قدس سره) یکی از مهم‌ترین شئون حکومت اسلامی، برپایی حق و احقاق حق صاحبان حقوق و دفع باطل و طرد باطل‌گرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل و عدالت‌محور، مقتدر، قاطع و استوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز ...