ستاد کل نیروهای مسلح

آشنایی با ستاد کل نیروهای مسلح…

آشنایی با ستاد کل نیروهای مسلح ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع نظامی نیروهای مسلح در ایران است. این ستاد وظیفه سیاست‌گذاری و فرماندهی همه نیروهای مسلح …

ادامه مطلب »