شورای عالی انقلاب فرهنگی

آشنایی با تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی

آشنایی با تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۵۹-) صدور پیام نوروزی امام‌خمینی(ره) در اول فروردین ۱۳۵۹ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی است. پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و به دنبال آن استقرار نظام جمهوری اسلامی به‌جای نظام ستمشاهی پهلوی تغییر و تحول بنیادینی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی ایجاب ‌کرد. در این راستا مقوله فرهنگ از جایگاه و ...