نظریه های سیاسی اسلام

ارکان گفتمان انقلاب اسلام در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه

ویژه دهه فجر-۱ ارکان گفتمان انقلاب اسلام در مکتب امام خمینی(ره)   مقدمه: شناخت تهدیدات انقلاب اسلامی مستلزم شناخت ارکان و اصول اساسی آن می‌باشد. انقلاب اسلامی طرح نویی بود که ریشه‌های متعالی در اسلام داشت و انقلاب بی‌هدفی نبود که رهبران آن بدون درک و از سر تصادف و یا قدرت‌طلبی به فکر انقلاب افتاده باشند، بلکه رهبران و انقلابیون با ...