اصلاحات

مجوز تاسیس حزب مردمی اصلاحات…

دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات از صدور مجوز تاسیس حزب مردمی اصلاحات توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبر داد و گفت که کنگره حزب بزودی برگزار می‌شود. حجت الاسلام محمد زارع فومنی دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات با بیان اینکه پیش از این کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با شکل‌گیری حزب مردمی اصلاحات موافقت کرده بود، گفت:در روزهای اخیر، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ...