جامعه اسلامی مهندسین

تاریخچه ، جامعه اسلامی مهندسین

قبل از انقلاب، انجمن اسلامی مهندسین توسط عده‌ای از نیروهای سیاسی مذهبی و ملی مذهبی و بعضا وابسته به حزب نهضت آزادی[۱] تشکیل شده بود و با گرایش به آرمان‌های دکتر علی شریعتی و دیگر رهبران نهضت اسلامی فعالیت می‌نمود. پس از پیروزی انقلاب نیز حزب جمهوری اسلامی[۲] و از طرفی محدودیت‌های بوجود آمده برای فعالیت انجمن اسلامی مهندسین که ...