جامعه روحانیت مبارز

جامعه روحانیت مبارز

جامعه روحانیت وآشنایی با آن جامعهٔ روحانیت مبارز نهادی دینی، روحانی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که با انگیزه‌ای دینی و با شعار حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. …

ادامه مطلب »