خانه کارگر حزب اسلامی کار

آشنایی با ،خانه کارگر _حزب اسلامی کار

۱۳۹۴ حزب اسلامی کار بعد از انتخابات هفتمین دوره­ی ریاست جمهوری (۱۳۷۶)[۱] از بطن خانه­ ی کارگر[۲] به دبیرکلی ابوالقاسم سرحدی‌زاده، با کارکرد بیشتر سیاسی و کمتر صنفی به­وجود آمد[۳] و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ از وزارت کشور اجازه­ فعالیت یافت[۴] و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۷ به­طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.[۵] از جمله اعضای فعال حزب اسلامی کار عبارتند از: ...