نهضت میرزای شیرازی

نهضت و فتوای تاریخی آیت الله العظمی میرزای شیرازی (رحمت الله علیه)

بسمه تعالی فتوای تاریخی آیت الله العظمی میرزای شیرازی (رحمت الله علیه) آیت الله العظمی میرزای شیرازی (رحمت الله علیه) یکی از عالمان بزرگِ اسلامی ، آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی است . وی که به سببِ فتوایِ تاریخی تحریم تنباکو ، شهرتِ فراوانی یافته در واقع یکی از مراجع بزرگ تقلید است . او علاوه بر فقه و ...

میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو …

کمتر کسی است که نام میرزای شیرازی را نشنیده باشد. صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو و پایه گذار نهضت مبارزه با حاکمان و استعمارگرانی که حیات خود را با استیلای بر کشورهای جهان سوم به پیش می بردند.