شهدا

روایتی از اولین فرمانده‌ای که نیروهای بومی را به میدان مقابله با ضد انقلاب آورد

یک راوی دفاع مقدس با اشاره به فعالیت‌های شهید کاظمی در استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با ضد انقلاب گفت: این شهید اولین فرمانده سپاهی بود که نیروهای بومی را برای مقابله با ضد انقلاب به میدان آورد.