مدافعان حرم

چرا هفدهم مرداد روز خبرنگار نام گرفته است؟

هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۷۷، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد.

بازگشت عاشقانه در نبرد برای اقامه ‌نماز اول وقت

شهید محمود هاشمی یکی دیگر از شهدای مدافع حرم است که شهادت عاشقانه را به‌جای زندگی در دنیای پرزرق‌وبرق و فانی برگزید، تا با نثار جانش در راه دوست، بندگی خویش را به بنده‌نواز هستی به اثبات برساند.

شهید مهرداد با مداحی و رفتارش جوانان را جذب هیات می‌کرد

«مهرداد» و «کریمی» با یکدیگر ارتباط نزدیکی داشتند و در امور فرهنگی نیز مشارکت می‌کردند. «مرتضی» هم مثل «بهرام» هر جا که احساس می‌کرد به حضورش نیاز است، نمی‌ایستاد. هر زمان احساس تکلیف می‌کردند بی‌تفاوت نبودند و با جان و دل می‌رفتند.