صدر اسلام

زندگینامه مالک اشتر نخعی

مالک اشتر از نگاه امیر مومنان علی (علیه السلام) در بیانی علی (علیه السلام) نسبت مالک به خود را نسبت خویش به پیامبر می داند، یعنی همان گونه که علی (علیه السلام) برای پیامبر برادر، جانشین، وصی، وزیر و دیگر عبارات بوده است، مالک نیز چنین است. حال در اینجا به صورت فهرست وار برخی از اوصاف را که علی علیه السلام) درباره مالک اشتر فرموده اند، بیان می کنیم

ادامه مطلب »

حنظله که بود…

بیشتر یاران پیامبر صلی الله علیه و آله جوانانی برومند و شاداب و خوش سیما بودند ؛ آنان که سری پر شور و دلی آکنده از حق طلبی داشتند ، …

ادامه مطلب »