قرآن

اسرار آفرینش در قرآن

يکي ديگر از اسراري که قرآن مجيد چهارده قرن قبل پرده از روي آن برداشته وجود قاره ي ديگري است که قرن ها بعد از نزول اين آيه شريفه کشف گرديد که در اين باره مي گويد: (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ‌ )

اثر ترک جهاد از دیدگاه قرآن و ائمه

شیوه مبارزه منفى با ترك كنندگان جهاد یكى از مطالبى است كه در قرآن شریف مورد توجه واقع شده است، بدین گونه كه تمامى مردم كوچه و بازار، حتى زن و بچه آنها، باید با مخالفین سخن نگویند، تا زندگى براى آنها بسیار دردآور و جهنّمى شود.

نگاهی به ترجمه‌های قرآن قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

در قرن ششم چند ترجمه و تفسیر قرآن به زبان فارسی ارائه شد که می‌توان گفت؛ این آثار دوران شکوفایی ترجمه قرآن را به مرحله قابل قبولی رسانده است، تفسیر سورآبادی، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر کشف‌الاسرار میبدی و ترجمه تفسیر نسفی که هر یک همراه با ترجمه آیات بوده و علاوه بر بسط فرهنگ قرآن رونق‌افزای زبان فارسی نیز شده است

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه ۲۵۱و۲۵۲

پس از دعاي طالوتيان، خداي سريع‌الاجابه بي‌درنگ آنان را ياري كرد و با نصرت الهي دشمنان خود را شكست دادند. در اين ميان، حضرت داود(عليه‌السلام) توانست جالوت (سركرده طاغيان) را بكشد و خداوند نيز به وي سلطنت و حكمت عطا كرد و از آنچه مي‌خواست به او آموخت.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه ۲۴۸

بني‌اسرائيل كه از پاسخهاي پيامبرشان قانع نشده بودند، براي اثبات حقّانيت انتخاب الهي طالوت معجزه‌اي طلبيدند. پيامبر بني‌اسرائيل فرمود كه نشان فرماندهي الهي طالوت، آمدن تابوت معهود و مقدّس است كه سالها از ميان آنان پنهان شده بود.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه ۲۴۶

پس از دوران موساي كليم، گروهي از بني‌اسرائيل كه خواهان حيات مجدّد و دستيابي به وطن از دست رفته بودند، با هدف پايه‌ريزي جهادي مقدّس از پيامبرشان درخواست فرمانده كردند؛ ولي پس از معرفي طالوت به فرماندهي و آمدن فرمان جهاد گروه اندكي فرمان پيامبرشان را اجابت و بيشتر آنان سرپيچي كردند و با پذيرش ستم و سكوت در برابر آن، خود را در رديف ستمگران قرار دادند، زيرا قبول اسارت و آوارگي و باز ايستادن از مبارزه، سبب تقويت ظالم و در حدّ خود ظلم است.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه ۲۴۳

در اين آيه به رسول اكرم صلّي الله عليه وآله وسلّم خطاب مي‌شود كه آيا با ديده دل ديدي كه در گذشته هزاران نفر از بيم مرگ با طاعون، خانه‌ها و شهر خود را رها كردند تا به مناطق امن پناهنده شوند و خداوند به صورت دسته‌جمعي آنان را ميراند و سپس آنها را زنده كرد تا به حيات خود ادامه دهند و بفهمند كه زندگي و مرگ تنها به فرمان خداست؛ نه به آنچه آنان مي‌پنداشتند.

تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه۲۴۱و۲۴۲

آيه نخست در صدد بيان حكم تكليفي وجوب يا استحباب دادن مال به زنان مطلقه است. در صورت استظهار وجوب تمتيع، حكم وضعي ضمان نيز از آيه فهميده مي‌شود؛ ليكن عموم ﴿ولِلمُطَلَّقت﴾ تخصيص يافته، زيرا طبق ادله ديگر، تمتيع واجب فقط درباره زنان بدون مهر و مباشرت نشده است نه همه زنان مطلّقه.

حسن خلق در آموزه های قرآنی

حسن خلق، به معناي نرم خويي، پاكيزه گفتاري، گشاده رويي و منش زيبا و با ديگران پاكيزه برخورد كردن است. (جامع السعادات ج 1 ص 306) بنابراين آن چه در خوي نيكوي انسان موثر است، صفات نيك و پسنديده است كه به شكل عادت و منش درآمده است و جزو ذات و يا ذاتيات انسان شده است