تالیفات

نوزدهمین شماره تحلیل رویدادها منتشر شد+دریافت PDF (اختصاصی هیات)

نویسندگان این شماره :  عباس حاجی نجاری – دکتر یدالله جوانی – دکتر رضا داوری – دکتر عبدالله گنجی – سعدالله زارعی   در این شماره می خوانید : فتنه ۸۸ وهزینه های صیانت ازرأی مردم / ضرورت تداوم مبارزه با فساد / پیامدهای فرار از پاسخگویی با دوقطبی های کاذب / چرایی دوگان ههای رفتاری اصلا حطلبان با روحانی / آزادی حلب /

هجدهمین شماره تحلیل رویدادها منتشر شد+دریافت PDF (اختصاصی هیات)

نویسندگان این شماره :  رسول سنائی راد-  عباس حاجی نجار ی – دکتر رضا داوری – مهدی محمدی –  دکتر عبدالله گنجی – رسول سنائی راد در این شماره می خوانید : ۱- ضرورت انقلاب یگری و انقلابی ماندن / ۲- سعودی ها ؛ مهره سیاستهای منطقه ای آمریکا / ۳- هدف آمریکا از تحمیل «برجام منطقه ای » چیست؟. / ۴- کارنامه ...

سیزدهمین شماره تحلیل رویدادها منتشر شد+دریافت PDF (اختصاصی هیات)

نویسندگان این شماره :  یدالله جوانی – عبدالله گنجی  – عباس حاجی نجار – رسول سنائی راد-  رضا داوری  –  محمد مشکاه الممالک – در این شماره می خوانید : تحریف شخصیت امام خمینی )ره( ) ۲(/ – چگونه از خوردن سیلی جلوگیری کنیم؟/ – مذاکرات هسته ای و تأ ثیر آن بر روند حل مناقشات با آمریکا / – تاملی بر نتایج ...

دوازدهمین شماره تحلیل رویدادها منتشر شد+دریافت PDF (اختصاصی هیات)

نویسندگان این شماره :  یدالله جوانی- عباس حاجی نجاری – عبداله گنجی – علی قاسمی -محمدرضا فرهادی – یاسر سعید نژاد – حمید خوش آیند در این شماره می خوانید : ۱-تحریف شخصیت امام خمینی (ره) ۲- الزامات توافق عزتمندانه ۳- عملیات انتخاباتی با قطب بندی های ساختگی ۴- تقویت تولید داخلی ستون فقرات حل مشکلات کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی ۵- ماهیت شناسی جنبش ...

یازدهمین شماره تحلیل رویدادها منتشر شد+دریافت PDF (اختصاصی هیات)

نویسندگان این شماره :  عباس حاجی نجاری – محمد رضا فرهادی – عبداله گنجی – احد کریمخانی – احمد امامی در این شماره می خوانید : ۱-شعار سال ۴۹ بستری برای اعتلای نظام اسلامی / ۲- بررسی تحولات یمن / ۳- مثلث کثیف سیاسی / ۴- تغییر در ارکان قدرت آل سعود، دلایل و پیامدها / ۵- امام در آینه رهبری /

هفتمین شماره تحلیل رویدادها منتشر شد+دریافت PDF (اختصاصی هیات)

نویسندگان این شماره :  رسول سنایی راد – دکتر داوری – دکتر یداله جوانی – عبدالله گنجی –  عباس حاجی نجاری –  احمد امامی در این شماره می خوانید : ۱- ائتلاف ضد داعش یا چفت داعش؟ / ۲- تحلیلی برعملکرد اتاق عملیات روانی دشمن در ماجرای اسیدپاشی / ۳- تلاش برای بازگشت فتنه گران به نظام / ۴- سه اسلام سیاسی / ...

ششمین شماره تحلیل رویدادها منتشر شد+دریافت PDF (اختصاصی هیات)

نویسندگان این شماره :  دکتر سنایی راد  – دکتر یدالله جوانی – سعید اشیری – عباس حاجی نجاری -عباس مرادزاده در این شماره می خوانید : ۱)آشنایی با جریان موازی سلفیت تکفیری در شیعه – ۲)ریشه های سیاسی جنگ جمعیتی ۳)تجربه ذیقیمت از یکسال مذاکرات هستهای – ۴)دورانِ جدیدِ عالم – ۵)عمق راهبردی نظام اسلامی و تأثیر آن بر تحولات جهانی ۶) آخرین ...

پنجمین شماره تحلیل رویدادها منتشر شد+دریافت PDF (اختصاصی هیات)

نویسندگان این شماره: دکتر یدالله جوانی – عبدالله گنجی – عباس حاجی نجاری – مهدی محمدی در این شماره می خوانید : ۱)وظیفه دولت در پاسداری از فرهنگ دینی ۲)اعتدال و افراط ۳)استراتژی تغییر محاسبات و مدلهای رفتاری دشمن ۴) مذاکرات هسته ای و بحران اعتماد میان ایران و امریکا