خانه / نوجوانان و جوانان عاشورایی / شهدای نوجوان و جوان

شهدای نوجوان و جوان

صوت | نوجوانان و جوانان ما را چطور تربیت کرده اند که الآن فریاد نمی زنند؟

گروه زنکی جزو گروه های میانه رو تحت حمایت آمریکاست. معنای میانه روی و اعتدال را هم ما فهمیدیم در ادبیات آمریکا یعنی چه! ما منتظر موضع قاطع مسئولین مان نسبت به سران کفر هستیم، به خاطر همین جنایت.

ادامه مطلب »