سوگواره نواها و اشعار

برگزیدگان بخش مداحی و دعا خوانی مرحله اول یازدهمین سوگواره نواها و اشعار آیینی و برگزیدگان نهایی شعر اعلام شد

برگزیدگان مرحله اول و برنامه اختتامیه یازدهمین سوگواره نواها و اشعار آیینی اعلام شد: دبیر سوگواره نواها و اشعار آئینی هیات رزمندگان اسلام از مشخص شدن برگزیدگان نهایی دو رشته …

ادامه مطلب »