ایلام

نظارت و بازرسی از نحوه عملکرد هیأت رزمندگان استان ایلام در دی ماه ۱۳۹۴

‏به گزارش روابط عمومی هیأت رزمندگان اسلام، آقای حمید خونساری مسئول نظارت و بازرسی معاونت امور استان های ستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسلام در تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه از استان ایلام بازدید و در جلساتی با اعضاء این هیأت به شرح زیر دیدارهایی را برگزار کرد : ‏۱٫ دیدار با اعضاء هیأت امناء شهرستان دره شهر و ایوان ...