خانه / پیروان عترت / کلام ولایت پیروان

کلام ولایت پیروان

«دا » بخوانیم

مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در دفاع مقدس نقش زنان مباشر در میدان جنگ در کارهای پشتیبانی و بندرت در کارهای نظامی نقشی فوق العاده بود؛ همین نوشته خانم حسینی  «دا» …

ادامه مطلب »

زن و بازیابی هویت حقیقی

«ضرورت پرداختن به موضوع زن»، «جایگاه و منزلت زن»، «تکریم واقعی زن»، «زن شریک واقعی مرد نه تابع محض او»، «آزادی زنان در انتخاب همسر» موضوعاتی هستند که در کتاب …

ادامه مطلب »