ویزه نامه 9 دی 95

  • اشعار | به مناسبت نه دی

    اشعار | به مناسبت نه دی

    الا ای فتنه‌گر، ما مرد جنگیم برای رجمت ای ابلیس، سنگیم چو شمشیر آخته، در دست اوییم! بمیرید از حسد، سر مست اوییم