ویژه نامه اربعین

  • معرفی کتاب های ویژه ی اربعین

    «کتاب آه»حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم»است. کتابی که اغلب نقلهای صحیح مقاتل وکتب تاریخ را درخودگردآورده و جزءجزء حادثه شهادت حسین بن علی(علیه السلام) را از 6ماه پیشتر تا روز حادثه عاشورای حسینی و ماه ها پس از آن را ثبت کرده است.

  • چند حدیث در مورد اربعین حسینی(علیه السلام)

    امام حسن عسکری(علیه السلام) فرمود: نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»