کلمات کلیدی: اداره, آبدارخانه,
اداره آبدارخانه
#1
آیا آبدارخانه هیات باید توسط افراد مشخص و مسئولین هیات اداره شود یا بهتر است توسط عوام مردم به طور خودجوش و مردمی اداره شود؟
پاسخ
#2
سلیقه ای است و به نظر من اگر هیات، جزء هیات های بزرگ باشد باید هم از مسئولین هیات و هم عموم مردم استفاده شود
پاسخ


پرش به انجمن: