رعایت آداب و اصول اجتماعی هیات های مذهبی
#1
اگر به عنوان شرکت کننده و یا گرداننده و بانی در مراسم، حضور دارید و روند مراسم خیلی بر وفق مراد شما نیست، زیاد سخت نگیرید. ممکن است اصرار شما برای به نظم در آوردن امور و یا رعایت کردن بعضی مسائل، باعث ناراحتی دیگران شود. در این وضعیت باز به نیّت خود مراجعه کنید.
 به موقعیت و وضعیّت اطرافیان، توجّه داشته باشید. در شلوغی جمعیت می خواهید از بین مردم رد شوید، مشغول سینه زنی یا زنجیر زنی هستید، می خواهید در بین دسته عزادار، جایی برای خود باز کنید و... در همه حال، وضعیت دیگران را رعایت کنید.
 اگر چه خوش رفتاری در همه جا توصیه می شود، امّا در مراسم عزاداری سالار شهیدان و خصوص روزهای تاسوعا و عاشورا ضرورت بیشتری دارد. به همه احترام بگذارید ودر صورت نیاز به افراد کمک کنید.
 در پذیرایی ها، ضمن پیش بینی وتدارک همه ی امکانات لازم، سعی کنید به همه یکسان توجّه داشته باشید تا سوء تفاهمی پیش نیاید.
 در اشاعه ی اخلاق اسلامی ورفتارهایی مانند تواضع، سلام کردن، رعایت حال افراد مُسن و اجتناب از گناه و ظن بد، پیشقدم باشید.
پاسخ


پرش به انجمن: