انتخاب درست سخنران در هیات مذهبی
#1
چون سخنران و سخنرانی نقشی بسیار مهم در شکل گیری فکر مردم دارد؛ لذا دعوت به سخنرانی از روحانیونی (برای برنامه های هفتگی و مراسم خاص سالیانه هیات مثل ایام محرم و فاطمیه) که تخصص و روحیات آنها مناسب با فضای هیات بوده و الزاما معمم باشند باید زیر نظر روحانی­ ای باشد که عهده دار مشاوره هیات است.

توجه: مشاور محترم هیات سعی کند از طلبه غیر معمم برای سخنرانی استفاده نکند مگر در صورت کمبود روحانی معمم در منطقه یا ضرورتی دیگر و در هر صورت طلبه های عزیز غیر معممی هم که در هیات به اضطرار سخنرانی دارند به جهت سوء استفاده هایی که ممکن است پیش بیاید ( این رویه باعث شود کسانی هم که  طلبه و کارشناس دینی نیستند با استفاده از مطالعات پراکنده کتاب های دینی و نداشتن مبانی نظری و عملی صحیح در سایر مجموعه ها به اغفال و سود جویی بپردازند) حتما روحانی بودنشان را برای مخاطبان اعلام کنند.
پاسخ


پرش به انجمن: