صفحه اول / آرشیو برچسب: سوژه های سخن 11

آرشیو برچسب: سوژه های سخن 11

نسخه PDF کتاب سوژه های سخن ۱۱، تازه‌ترین اثر استاد ماندگاری ویژه مبلغین ماه رمضان

مقدمه بر اساس مبانی قرآنی، دنیا بستر مشکلات و سختیهاست. نِْسانَ یِ بََدٍ ۱» ف ک «لَقَدْ خَلَقْنَا الْ نِْسانُ إَِّنکَ ادِحٌ إِ ی ل رَبِّکَ دَْحاً فَُلاقِ هِ ۲» ک ک ی یَُّا اْل َ«یا أ لذا دین اس م به ما آموزش داده است که در دنیا به دنبال خوشی و لذت ا مطلق نباشید؛ زیرا در دنیا ...