صفحه اول / آرشیو برچسب: سیاستهای کلی خانواده

آرشیو برچسب: سیاستهای کلی خانواده

خانواده بر پایه الگوی اسلامی

غرب رندانه از زیر بار مسأله ی خانواده در میرود. توی همه ی بحث هایی که اینها می کنند، بحث زن هست، اما اصلاً بحث خانواده نیست. خانواده، نقطه ی ضعف غرب است. مسأله ی زن را مطرح می کنند، امّا اصلاً اسم خانواده را نیم آورند؛ با اینکه زن از خانواده جدا نیست. بنابراین رسیدن به این مسأله، لازم ...