صفحه اول / آرشیو برچسب: فرهنگ غربی

آرشیو برچسب: فرهنگ غربی

معرفی کتاب تاثیرگذار”مهدیه ولباسهای سخنگو”

استراتژی سوق دادن کودکان به سمت بی بندباری و تغییر ذائقه آنها به سمت سبک زندگی غربی به صورت آرام و تدریجی و با زبان روانشناسی کودکان ،جهت تبدیل شدن نسل آینده ایران اسلامی به انسانی با ویژگی سبک زندگی غربی، سالهاست درایران جز اولین استراتژی دولتمردان آمریکا واروپا قرار گرفته است