صفحه اول / آرشیو برچسب: مقالات تحلیل رویداد ها

آرشیو برچسب: مقالات تحلیل رویداد ها

هدفگذاری ماهیت دینی و ملی در خط نفوذ| رسول سنائی راد (اختصاصی هیات)

نفوذ به معنای تأثیرگذاری و سلطة نامرئی است که در فرآیندی تدریجی و با تغییر در ذائقه ها، احساسات و سپس باورها انجام می‌شود. نفوذ بیگانگان در کشور ما به خصوص از دورة قاجار سابقه دارد که با تلقی برتری دولت‌های غربی

ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی|  دکتر یدالله جوانی

انتخابات برای ملت ایران یک نعمت بزرگ و از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است.انتخابات بر اساس آموزه های دینی،هم یک حق و هم یک تکلیف برای تمامی واجدین شرایط می باشد.باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی،از جایگاه ویژه ای در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برخوردار است و حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه)،مجلس را در راَس امور می دانستند و مقام معظم ...